Waarschuwing: Deze analyse is een hobbyprojectje. Neem hem niet te serieus.

Van parkeren naar het CDA

Ik kwam een CDA burgemeester tegen op een onverwacht moment. In een persbericht over iets kleins, zag ik wie de burgemeester was van Delft. MARJA. Marja van Bijsterveldt that is.

Bekend van de langstudeerboete, want studeren liep nog niet…

Onder aan de berg zit Sisyphus tegen een boom naast een grote steen.

‘Ik wil naar boven’, jammert de Steen

‘Nee, dat gaan we niet doen, iedere keer rol je weer naar beneden. Daar word ik onnoemelijk moe van’, antwoord Sisyphus

‘Nou kom op, alsjeblieft. Ik beloof dat ik dat…

Frustratie uiten is soms nodig. Soms word ik dan baldadig. En heel soms, ben ik dat op een kinderlijke manier. Ik zat na een bitter gelijkspel tegen Feyenoord — in retrospect had dat het kampioenschap kunnen schelen — terug in de trein van Eindhoven naar Amsterdam. Deze coupe was eersteklas…

Deze column schreef ik een jaar geleden maar het leek mij destijds een slecht idee om deze te publiceren. Dit was omdat ik hier wellicht mijn toekomstige werknemer mee zou bejegenen.

Een headhunter, al vond ze zelf recruiter, had mij benaderd via LinkedIn voor een uiteraard uitdagende baan in Hilversum…

Ik ben er van overtuigd dat het merendeel van de mensen handelt naar een betere wereld die zij voor ogen heeft. Dat hebben we gemeen. We verschillen met name in de manier waarop.

Bijvoorbeeld linksom of rechtsom. Een enkeling doet zelfs een weekend een ganse elfstedenzwemtocht. …

Ik stond een jaar of drie geleden op de housewarming van een vage schoolvriend. Ik zat niet al te jofel in mijn vel: ik woonde net in Amsterdam en kende nog niet veel mensen. Hierom had ik dus wat sociaals nodig.

Het was een redelijk standaard housewarming: Een fles AH…

Ramptoerisme is vandaag nagenoeg de enige mogelijk vorm van toerisme in Nederland. We namen gretig plaats op de virtuele eerste rang die CNN ons bood bij de bestorming van Het Capitool. Ik merkte teleurstelling toen het duidelijk was dat het voorbij was, kort daarop de nodige verbazing over mijzelf. Achteraf…

Jeroen Coelen

Schrijft dit soort dingen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store